Gerrit Benner prijs

De Gerrit Benner Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Lees meer >

Deelname: voorwaarden en inschrijving

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren.

Lees meer >

Over Gerrit Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 – Nijemirdum, 19 november 1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap.

Lees meer >

Actueel

De eerste boekingskrant van Keunstwurk is een feit!

Het actuele aanbod van artiesten en impresariaten voor podiumprogrammeurs

Lees verder

DE 2018 KARAVAAN | Ga mee op avontuur in tweeduizend-en-één-acht

De Culturele Hoofdstad is er voor jouw school in VO! Ga mee op avontuur met De...

Lees verder

Keunstwurk voert tweede onderzoek uit naar muziekeducatie in Fryslân

Keunstwurk probeert d.m.v. een vervolgonderzoek het aanbod in muziekeducatie in...

Lees verder

Wedstrijd beste erfgoededucatieproject van Fryslân

Aanbieders en basisscholen kunnen gezamenlijk hun erfgoededucatieproject...

Lees verder

Kunst Alliantie – KunstAllianz

Keunstwurk heeft vijf dagen de groep van de Kunst Alliantie ontvangen. Dit is...

Lees verder

Deelname wedstrijd Méér Muziek in de Klas

Jouw klas ‘on stage’ optredend voor Koningin Máxima? Meld je aan voor de...

Lees verder

KiK 2.0 inspiratiedag op zaterdag 3 juni!

Educatieproject voor muziekverenigingen en scholen gaat van start met...

Lees verder