Gerrit Benner prijs

De Gerrit Benner Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Lees meer >

Deelname: voorwaarden en inschrijving

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren.

Lees meer >

Over Gerrit Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 – Nijemirdum, 19 november 1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap.

Lees meer >

Actueel

Bijeenkomst zzp'ers en ondernemers in kunst & cultuur op 11 september

Ben je een zzp'er of ondernemer in de kunst/cultuur en wil je inspelen op...

Lees verder

Jaarverslag Keunstwurk 2016

Het verslag van het vierde en laatste jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016,...

Lees verder

De Kunst van .... toekomst creëren

De jaarlijkse dag van het LKCA voor professionals en bestuurders in de...

Lees verder

Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst 2017 - Stuur je inzending nu in

Wil je in aanmerking komen voor de prijs? Stuur je inzending dan nu in. Dit kan...

Lees verder

De fulkaan Simmer Akademy 2017

Een week vol muziek én dit keer ook theater en zang!

Lees verder

Blog Dwarskijkers – Smart Villages | toekomst creatieve industrie in noorden

Blog over de Dwarskijkerslezing op 28 juni 2017: het eerste debat in een...

Lees verder

Artikel | Cultuur vitaliseert vergrijzende dorpen (Tijd voor Talent)

Artikel over project Tijd voor Talent waarbij Keunstwurk met een bus een aantal...

Lees verder