Gerrit Benner prijs

De Gerrit Benner Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Lees meer >

Deelname: voorwaarden en inschrijving

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren.

Lees meer >

Over Gerrit Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 – Nijemirdum, 19 november 1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap.

Lees meer >

Actueel

Grenzeloos

LET'S DANCE EUROPE presenteert een voorstelling over migratie met vijftig...

Lees verder

Crowdfunding & Fondsenwerving

Drie workshops en spreekuur voordekunst

Lees verder

Intervisiebijeenkomst voor kunstdocenten

Een intervisieochtend in Leeuwarden voor kunstdocenten die kennis en ervaringen...

Lees verder

Extra geld kunstonderwijs

Ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor kunst-taal onderwijs op de Friese...

Lees verder

Kennismakingstraject community art

Een traject van De Reis biedt voor jonge makers

Lees verder

Nieuwsbrief Keunstwurk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Lees verder