Gerrit Benner prijs

De Gerrit Benner Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Lees meer >

Deelname: voorwaarden en inschrijving

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren.

Lees meer >

Over Gerrit Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 – Nijemirdum, 19 november 1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap.

Lees meer >

Actueel

OBS De Opslach uit Wommels tweede bij Onderwijsprijs Friesland

De prijs staat voor het stimuleren van creativiteit en inventiviteit in het...

Lees verder

Iktoon inspiratiebijeenkomsten

in juni zet de landelijke campagne Iktoon amateurkunstenaars in the spotlight

Lees verder

Iepen Mienskipsfûns weer open

Vanaf 9 januari is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen.

Lees verder

Tijd voor talent - Tiid foar talint

Kunst en cultuur voor u - Keunst en kulteur foar jo

Lees verder

Stipe.frl: een steun in de rug voor alle plannenmakers!

In het nieuws: Stipe.frl in het Friesch Dagblad

Lees verder

Nieuwsbrief Keunstwurk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Lees verder