Gerrit Benner prijs

De Gerrit Benner Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Lees meer >

Deelname: voorwaarden en inschrijving

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren.

Lees meer >

Over Gerrit Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 – Nijemirdum, 19 november 1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap.

Lees meer >

Actueel

Basisscholen in Fryslân investeren in Muziekonderwijs

Veel aanvragen ingediend tijdens eerste en tweede aanvraagronde Impuls...

Lees verder

Aftrap Uurcultuur in Dongeradeel

Basisschoolkinderen uit de gemeente Dongeradeel trappen af met de voorstelling...

Lees verder

Iktoon inspiratiebijeenkomsten

in juni zet de landelijke campagne Iktoon amateurkunstenaars in the spotlight

Lees verder

OBS De Opslach uit Wommels tweede bij Onderwijsprijs Friesland

Het project sluit aan bij Leeuwarden- Fryslân 2018, de initiatiefnemers lieten...

Lees verder

Iepen Mienskipsfûns weer open

Vanaf 9 januari is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen.

Lees verder

Tijd voor talent - Tiid foar talint

Kunst en cultuur voor u - Keunst en kulteur foar jo

Lees verder

Nieuwsbrief Keunstwurk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Lees verder