Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst 2017 - Stuur je inzending nu in

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de zevende keer de GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst uit. Deze prijs zal toegekend worden aan een professioneel beeldend kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân. Deze ontwikkeling moet zich hebben gemanifesteerd binnen de termijn van twee volle kalenderjaren (2015/2016) voorafgaand aan het jaar dat de prijs wordt uitgereikt.

Van de inzendingen worden drie kunstenaars genomineerd. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van € 4.000,-, een oorkonde en een tentoonstelling in het Fries Museum. De twee overgebleven genomineerde kunstenaars ontvangen elk € 500,- als aanmoediging.

Inzenden t/m dinsdag 1 augustus 2017
Belangstellenden die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie (zie reglement) tot uiterlijk dinsdag 1 augustus inzenden.

Meer informatie

BijlageGrootte
REGLEMENT GERRIT BENNER PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST.pdf159.55 KB