Artikel | Cultuur vitaliseert vergrijzende dorpen (Tijd voor Talent)

Keunstwurk deed voor het tweejarige project Tijd voor Talent met een bus een aantal dorpen en gehuchten van Achtkarspelen en Smallingerland aan en ging in gesprek met ouderen over hun culturele behoefte en beleving. Uiteindelijk kwamen hele levensverhalen op tafel. Met bijbehorende emoties. Daarmee bleek de bus zelf al een verbindende factor.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft hierover op hun website het artikel Tijd voor Talent: Cultuur vitaliseert vergrijzende dorpen geschreven.

Keunstwurk gaat op basis van de bevindingen nieuw cultureel aanbod ontwikkelen voor ouderen. De uitkomsten zijn input voor de te ontwikkelen cursus voor kunstprofessionals. Deze cursus moet de leemte in het culturele aanbod voor senioren opvullen. 

De vergrijzing in delen van Friesland neemt serieuze vormen aan. Het gevolg is een afname van het voorzieningenniveau, afnemende mobiliteit en een toenemend risico op vereenzaming. Cultuurparticipatie kan daar een sterke remedie tegen zijn. Daarom initieerde Keunstwurk samen met tal van andere (lokale en provinciale) culturele organisaties en welzijnsinstellingen het tweejarige project Tijd voor Talent.