Prijs

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de vijfde keer de GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst uit. In 2013 zal deze prijs worden toegekend aan een kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân.

Prijs

De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van € 4000,-, een oorkonde en een tentoonstelling in het Fries Museum. De twee overblijvende genomineerde kunstenaars ontvangen € 500,- als aanmoediging.

Tijdspad

De bekendmaking zal in november 2013 plaatsvinden. Onder verantwoordelijkheid van het Fries Museum wordt er een presentatie samengesteld van het werk van de winnende kunstenaar. Deze presentatie wordt in combinatie met de prijsuitreiking begin februari 2014 in het Fries Museum geopend.

Voorwaarden

De ontwikkeling  in het werk is toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân en dient zich te hebben geopenbaard binnen de termijn van twee volle kalenderjaren (2011/2012) voorafgaand aan het jaar dat de prijs wordt uitgereikt.

Eerdere edities

Gerrit Benner (1897-1981) was een autodidactisch kunstschilder die zich aangetrokken voelde tot de CoBrA-stroming en zich later richtte op het Friese landschap. De naar hem genoemde prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Friesland wonende en werkende kunstenaar. Het ene jaar is het een oeuvreprijs en de andere keer een bekroning voor een belangrijke ontwikkeling in het werk van een Friese kunstenaar in twee voorafgaande jaren. De prijs is in het leven geroepen om het culturele klimaat in de provincie Frieland een impuls te geven en de aandacht voor de beeldende kunst onder het publiek te vergroten.

  • In 2005 werd de prijs uitgereikt aan B.C. Epker voor een ontwikkeling in het werk
  • In 2007 werd de prijs uitgereikt aan Louis Le Roy voor zijn gehele oeuvre
  • In 2009 werd de  prijs uitgereikt aan Zoltin Peeter voor een ontwikkeling in het werk
  • In 2011 werd de prijs uitgereikt aan Paul Panhuysen  voor zijn gehele oeuvre