Deelname

Deelnemen is mogelijk t/m 10 oktober 2013.

Voorwaarden deelname

De ontwikkeling  in het werk is toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân en dient zich te hebben geopenbaard binnen de termijn van twee volle kalenderjaren (2011/2012) voorafgaand aan het jaar dat de prijs wordt uitgereikt.

Aan discipline of aard van het werk worden geen beperkingen gesteld. Zowel schilderkunst, keramiek, beeldhouwwerk, installaties, videokunst, grafiek en fotografie en mixed media komen in aanmerking.Het kan gaan om vrije, opdrachtgebonden, materiële of conceptuele kunst. Wel dient er duidelijk sprake te zijn van werk dat volgens de gangbare opvattingen gerekend kan worden tot de beeldende kunst.

Voor de prijs komen in aanmerking  professionele beeldende kunstenaars, die in Fryslân woonachtig en werkzaam zijn en die zijn opgenomen in het digitaal overzicht van beeldende kunstenaars Keunstwurk. Kunstenaars die niet  zijn opgenomen in dit overzicht  worden niet van deelname uitgesloten, maar dienen recent beeldend documentatiemateriaal mee te sturen waaruit hun professionaliteit blijkt.

Download hier het complete reglement.

Inschrijven

Kunstenaars  die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie  op verschillende manieren inleveren. Digitaal aanleveren heeft onze voorkeur.

  • Documentatie (maximaal  20 afbeeldingen), waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de afmetingen zijn en de kijkrichting is.
  • Titel(s) kunstwerk(en)
  • Jaar van vervaardiging (2011 /2012)
  • Techniek
  • Materiaal
  • Afmetingen
  • Een motivatie van maximaal 750 woorden.
  • Bij inzending DVD: maximaal 20 minuten

De inzendingen dienen vergezeld te gaan van:

  • Volledige gegevens (naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres)
  • CV van de kunstenaar

Indien dat wenselijk is kan het ingezonden documentatiemateriaal na de jurybeoordeling worden afgehaald.

1] Digitaal aanleveren

Bij voorkeur het materiaal digitaal aanleveren. Beantwoord daarvoor de vragen in het WORD-document hieronder.

Stuur het document, samen met de afbeeldingen (maximaal 20 beelden) in hoge resolutie via het 'WeTransfer-kanaal':

gerritbennerprijs.wetransfer.nl  met ontvanger:  m.cats@keunstwurk.nl

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Margaretha Cats.

2] Persoonlijk inleveren

Inleveren op kantoor kan op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2013 tijdens kantooruren bij Keunstwurk,  Wissesdwinger 1, 8911 ER Leeuwarden. Hierbij zal voor ontvangst worden getekend.

3 ] Per post aanleveren

De inzending kan ook per post worden verzonden maar dan alleen aangetekend naar postadres: Keunstwurk, t.a.v. M. Cats, Postbus 1288, 8900 CG Leeuwarden