Jaarverslag Keunstwurk 2016

Het verslag van het vierde en laatste jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016, waarin uitvoering is gegeven aan het beleidsplan Kennismaken, Verdiepen en Professionaliseren. De doelen en realisatie lopen synchroon met de ambities van de provinciale cultuurnota Grinzen Oer.

In 2016 hebben wij met onze expertise, kunde, passie en bevlogenheid samen met onze partners gewerkt aan de kunstzinnige ontplooiing van alle inwoners van Fryslân in het onderwijs, amateurkunst en in de vrije tijd.

We geloven in de kracht van deelname aan kunst en cultuur.

Lees hier het jaarverslag Keunstwurk 2016